Coronamaatregelen

Basisregels clubgebouw.

1. Algemene uitgangspunten

  • blijf thuis bij klachten en laat je eventueel testen;
  • pas hygiëne toe;
  • houd 1,5 meter afstand en vermijd drukte.
  • het is verboden groepsverband te schreeuwen.

2. Je mag niet ‘samenkomen’ tenzij je

  • maatregelen treft waarmee de stromen van de personen die samenkomen worden gescheiden
  • dit geldt ook voor sanitaire voorzieningen
  • hygiënemaatregelen treft waarmee de verspreiding wordt tegengegaan
  • maatregelen treft waardoor de aanwezigen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden
  • ervoor wordt gezorgd dat aanwezigen daadwerkelijk 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon
  • ervoor zorgt dat wie een zitplaats of afgebakende locatie is toegewezen, daarvan gebruik maakt


Bovenstaande regels zullen we zoveel mogelijk toepassen in ons clubhuis.

Nieuwe richtlijnen

Mochten hier nog extra maatregelen uit komen zullen we jullie hierover informeren. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de Corona maatregelen.

Wij vertrouwen op jullie medewerking.

Het Bestuur